BEHANDLING

BEHANDLING Hypnose er en af de mest effektive behandlingsformer til at fjerne problemer og skabe øget livskvalitet.

Gennem hypnose kan du få styr på tanker eller handlingsmønstre, som generer dig i hverdagen og blokerer for din udvikling. Det kan være alt fra at blive bedre i skolen til at forbedre din fertilitet, tabe dig eller holde op med at ryge. Du kan ogsBEHANDLINGå få hjælp til at blive dine fobier kvit og eliminere de traumer eller den sorg, som måske har tynget dig i årevis.

Hypnose mod fobier
Hypnose er meget virkningsfuldt mod fobier og angst. Angst for fugle, edderkopper eller fly- og højdeskræk opfattes måske af andre som ‘fjollet’ og ‘overdrevet’. Men lider du af en fobi, kan det opleves som en stor belastning, både for dig selv og dine omgivelser.

Du behøver sandsynligvis kun en enkelt hypnose-behandling eller to for at blive din fobi kvit. Og husk: Ingen fobi er for ‘mærkelig’ at snakke om eller blive behandlet for.

________________________________________________________________

Angst
Hvis du har uro i kroppen, hjertebanken, åndenød og føler dig svimmel i bestemte situationer, er der som oftest tale om en angsttilstand. Det kan være panikangst, angst for små rum, bestemte situationer el.lign. Her kan hypnose også hjælpe dig.

______________________________________________________________

BEHANDLINGHypnose styrker dine ressourcer
Måske er du godt tilfreds med dit liv som helhed men står i en situation, hvor du skal præstere eller yde lidt ekstra? Her er hypnosen et effektivt redskab, som kan hjælpe dig til at fokusere og få succes med dit projekt.

________________________________________________________________