Hypnose mod eksamensangst

Hypnose mod eksamensangstDet er almindeligt at være nervøs  før eksamen. Der er mange, der har lidt sommerfugle i maven og er lidt urolige. Det er værre, når der er tale om direkte eksamensangst. Det er straks større og stærkere indre reaktioner, der er i gang. For mennesker, der lider af eksamensangst, er det ikke usædvanligt, at have besvimelses tendenser, en oplevelse af ikke at kunne tænke og tale klart, at ryste og føle sig forvirret og så uduelig, at de selv lang tid før eksamen er domineret af frygt og ubehag, mentalt, følelsesmæssigt og fysisk. Det er heller ikke ualmindeligt at have eksamensangsten som en vedvarende følgesvend selv lang tid før selve eksamenen. Nogle får endda stærke søvnforstyrrelser, plages af mareridt, der indeholder eksamensangst, og pårørende kan blive særdeles bekymrede for den studerendes velbefindende. I selve eksamenssituationen kan stærk eksamensangst betyde, at personen har problemer med at formulere sig, græder, hyperventilerer, får black out- oplevelse, sveder, virker særdeles usammenhængende og uklar og i værste fald er nødt til at forlade eksamenslokalet uden at gennemføre prøven.

Ingen behøver at lide af så stærk en eksamensangst. For en sådan eksamensangst kan jo betyde, at man undgår eksaminer eller dumper til eksaminer, og det kan på længere sigt betyde, at man ikke kan fuldføre uddannelse, hvilket jo i sidste instans kan betyde, at man ikke får den karriere og det job eller de jobs, man ønsker sig.

Tag en beslutning om, at en eksamensangst ikke skal hindre dig i at nå de mål, du har sat dig.

Ja, tag én gang for alle den beslutning. Væk med eksamensangsten.

Tag en beslutning om at få gjort noget ved denne frygt, for du er jo klar over, at det ikke er alle, der døjer med en sådan eksamensangst. Ikke alle har en hæmmende og begrænsende eksamensangst, og du kan også få en større oplevelse af indre ro og klarhed, en oplevelse af, at du kan bruge din viden konstruktivt, så eksamen blot er en situation, som så mange andre situationer i livet, hvor du skal yde en indsats, fordi der er en mening med dette. Ja, tag én gang for alle den beslutning, at også du kan komme til at tilhøre den gruppe af mennesker, der tager eksamen som en udfordring, og som et led af en større kæde af prøver og præstationer i en tilværelse

Hvorfor har nogen så stærk en eksamensangst?

Hvor kommer eksamensangsten fra?

Eksamen er en situation, hvor man ønsker at yde sit bedste. Man ved, at man på forholdsvist kort tid skal præstere en indsats, og at man bliver målt og vurderet på denne indsats. At det har konsekvenser, hvilket tal, der kommer til at stå på eksamensbeviset. Denne omstændighed indeholder forventninger. Nogle mennesker har mange dårlige erfaringer med forventninger. Man kan selv have disse forventninger til sig selv om nærmest at skulle være perfekt, og man kan have oplevet, at forældre eller andre har haft store forventninger. Forventninger kan føles som et stort pres, og når vi er pressede, reagerer vi uhensigtsmæssigt og usammenhængende. Der kan have været mange former for belastningsgrad i ens fortid, hvor man har oplevet ikke at slå til, at føle sig utilstrækkelig, at have fået hård kritik, at have følt sig mislykket i en situation, der ikke nødvendigvis behøver at handle om eksamen, men kan være en situation, hvor man har oplevet, at andre vurderede en. Når man i de respektive situationer fra tidligere, ikke har fået den ro, sikkerhed, trøst og omsorg, som man har manglet, har man været nødt til at fortrænge situationerne, mere eller mindre bevidst. Men på et tidspunkt begynder underbevidstheden at sende signaler om, at belastningsgraden er for stor, og det er netop, hvad en eksamensangst handler om. Derfor skal de tidligere traumer bearbejdes, så der igen er ro, styrke og plads til, fra underbevidsthedens side, at sende klare og rolige signaler, også om eksamen.

Hvordan bearbejder man en eksamensangst?

Hypnose er et særdeles godt redskab med hensyn til bearbejdelse af eksamensangst.

Med hypnose kommer man i en let trancetilstand, hvor underbevidstheden kontaktes, så man kan få stoppet det uhensigtsmæssige mønster om den misforståelse, at eksamen er superfarligt, og man får frigivet de ressourcer som styrke, overblik, indre ro, tro på sig selv og sine evner samt enhver anden ressource, som ønskes aktiveret. Hypnose er både nænsomt og særdeles effektivt til at minimere og nogle gange helt neutralisere de overdrevne indre faresignaler, så velvære og indre overensstemmelse igen gør, at eksamen opleves som det, det er, nemlig en prøve, og ikke noget, som er værre end det.