Regression

En særlig anvendelse af hypnose, kaldet regression, har været nyttige i at hjælpe enkeltpersoner til at genvinde erindringer låst i sindet, der er vanskelige eller umulige at specifikt huske under vågen bevidsthed og alligevel påvirke adfærd, følelser i dag. Regression kan sammenlignes med en form for “psykologisk arkæologi”, som kan transportere en person i dyb trance og derefter til svundne tider med henblik på selverkendelse, transformation og meningsfuld adfærdsmæssige, følelsesmæssige forandringer i områder, der positivt effekt folk i deres nuværende, daglige liv.

Regression kan anvendes til at skære lodret gennem tiden eller vandret igennem “lag af bevidstheden.” Mens man i hypnotisk trance, er mange personer i stand til at få adgang til en dybere og mere komplet forståelse af sig selv og deres potentialer end det er typisk for den almindelige vågen tilstand. I mangel af en præcis ordforråd, det er som om man skifter fra den psykologiske til en mere bogstavelig forstående dimension af væren. Indeholdt i vores hukommelse er minderne og bevidstgørelse af alle vi har været, og alle, hvem vi er.

Regression giver adgang til erindringer, der ikke er begrænset til den korte tid, at bevidstheden har besat vores fysiske krop. Disse åndelige selv erindringer omfatter erindring om tidligere levede liv og de oplevelser og erfaringer opsamlet i. Gennem hypnose er det muligt at bevidst indse, at vi er åndelige væsener besætter menneskelig form, ikke mennesker stræber efter at være spirituel.

Regression, betyder at vende tilbage. I terapi beskriver det samtidig metoder, til at få en person til at komme tilbage til et tidspunkt tidligere i dette liv (eller tidligere liv). jeg arbejder kun med regression i dette liv fordi jeg mener at tidligere liv er fantasier. Ikke at sådanne regressioner ikke kan være underholdende, men jeg tror ikke på at spole ind på folks fantasier føre noget terapeutisk med sig. Regression kan skabes på mange måder. En af dem er gennem hypnose. I terapi anvendes det primært til at få en person til at komme tilbage til et tidligere tidspunkt her i livet, hvor det der skaber problemet i nutiden, blev etableret.<h1>Regression<h1>
Det kan også være at det, der skaber forstyrrelserne i nutiden blev etableret i et tidligere liv, og i en sådan situation, vil det ubevidste næsten altid sørge for at personen vender tilbage til det liv, hvor traumet fandt sted. Regression kan bruges til at finde gode oplevelser i fortiden, ,f eks. sportspræstationer for sportsfolk
hvor alt var godt og i harmoni, eller hvor der var nogle helt bestemte ressourcer til stede, som man ønsker at anvende i nuet og i fremtiden.

Hvis du for eksempel har en fobi, vil regression ofte finde sted på følgende måde.

Du kommer i en hypnotisk hvile/trance, der egner sig til regression.
I den tilstand, vil du altid være klar over hvad der foregår. Du vil selv være med hele tiden. Når du er i den trancen, vil hypnoterapeuten sørge for at du får kontakt til den følelse, der skaber dit problem.
De metoder hypnoterapeuten anvender, vil tage dit sind hele vejen tilbage til det, der udløste fobien den allerførste gang. Her er det så muligt at arbejde terapeutisk med det der skete dengang.
Du vil kunne tale og vil opleve alt som du oplevede det dengang, opmærksom på dengang traumet blev etableret. Når vi sammen har fundet frem til alt det der er at vide om det der skete dengang, vil hypnoterapeuten hjælpe dig i at slippe traumet og sørge for at du kommer frem til nutiden uden din fobi. Alt efter problemets karakter vil en til tre regressioner være nok for de fleste, før de er helt frie.
Du har sikkert set programmerne på “rejse med sjælen”, eller har på anden måde stiftet bekendskab med tidligere liv. Du overvejer måske om dette er noget for dig, om du vil få noget ud af en sådan rejse.