Jalousi og jalousi bekæmpelsen

Jalousi; Man kan føle et stik af jalousi.

Jalousi er en ganske “normal” følelse, og forekommer fra tid til anden hos alle.

Jalousi kan man føle, når vores partner snakker, griner og/eller danser med en anden. Vi kan føle os jaloux, når talen falder på ekskærester og tidligere forhold.

Således er jalousi en tilstand, der fremkaldes fra tiden til anden, når vi er glad for vores partner. Selvom de fleste fra tid til anden får et strejf af jalousi, forsvinder denne følelse igen. Og påvirker ikke hverdagen og det samvær og nærvær, vi har her.

Nogle mennesker oplever jalousi i langt højere grad end i det ovenfor nævnte.

Der er naturligvis de jalousitilfælde, der er værre. Nogle mennesker oplever jalousi i langt højere grad. En jalousi, som viser sig ved, at indre tanker, følelser og kropsfornemmelser af mistro, angst, forvirring, magtesløshed og uro. Stærke følelser og indre forestillinger, der martrer og piner og gør, at man udvikler adfærd, som man på den ene side synes er uværdigt, og som man på den anden side ikke kan lade være med.

<h1>Jalousi og jalousi bekæmpelsen</h1>

Jalousi kan vi alle blive ramt af

De mennesker, som plages af stærk jalousi kan eksempelvis føle en stærk trang til at checke partnerens mobiltelefon, partnerens mailbox og har gerne lange udspørgningsrunder om, hvor partneren har været og hvem han/hun har talt med.

Når jalousi fylder så meget, at man ikke med sin sunde fornuft kan skabe sindsro og tillid igen, er der behov for at gøre noget. For ethvert menneske, der har stærk jalousi ved, at det går ud over parforholdet og den nærhed, glæde og kærlighed, der engang var.

Hvad kan man så gøre.

Det at blive jaloux, er en ubevidst proces.
Jeg tilbyder hypnose til bearbejdning af jalousi. Netop fordi, at jalousi er en tilstand, der styrer os ubevidst. Det er jo netop ikke sådan, at man om morgenen bevidst sidder og planlægger, at man skal huske at blive jaloux i løbet af dagen, men alligevel kommer jalousien frem, stærkt og destruktivt. Jeg ser, at hypnose er et af de mest virkningsfulde værktøjer i kampen mod jalousien, da netop hypnosen arbejder på det ubevidste plan, hvor jalousien udspringer fra. Jeg bruger hypnose, fordi min erfaring er, at det kan lade sig gøre at genskabe den indre ressourcefyldte tilstand af tillid og indre styrke igen, og så man får redskaber til at håndtere de indre forestillinger, der skaber jalousien.

Jeg bruger bl.a. hypnose til at bearbejde jalousi. Jalousi er en sammensat følelse, forskellig fra person til person, men generelt vil jeg sige, at det er afgørende at få bearbejdet tidligere oplevelser af svigt, afmagt og angsten for at miste og angsten for at blive forladt.

Det er meget ofte mennesker med en lav selvfølelse, der har tendens til udvikle jalousi. Og når man ikke føler sig stærk som menneske, eller tvivler på, om man nu er god nok, ja så vil have tendens til at sammenligne sig med andre. Jeg her erfaring med, at nogle mennesker kan blive jaloux på deres partner, hvis partneren taler positivt om arbejdskollegaer – og i grelle tilfælde har jeg også oplevet, at nogle mennesker bliver jaloux, når deres partner ser fjernsyn. Og så er det tidspunktet at stoppe op og få spøgelserne ud af skabet, så selvværdet kan øges, og angsten for at miste kan neutraliseres.

Hypnose kan neutralisere selv stærk og pinefuld jalousi.

Vil du være herre i eget hus?
Jeg har mange eksempler på, at det er muligt at neutralisere selv stærk og pinefuld jalousi, så en person igen føler indre sikkerhed og styrke og har overskuddet og redskaberne til også at være nærværende og tillidsfuld over for sin partner igen.

Jeg synes, at alle fortjener at være herre i eget hus, og således er det væsentligt at vide, at ingen behøver at lade en jalousi styre dem i deres liv. Jalousi styrer nemlig på en sådan måde, at man udvikler negativ og destruktiv adfærd og derved er i gang med at spolere det, der som oftest er allervigtigst i en tilværelse, nemlig et godt, nært og fortroligt parforhold.