Udsættermentalitet?!

Du bør stoppe med at udskyde vigtige opgaver med udsættermentalitet og overspringshandlinger. Du har sikkert lavet udsættermentalitet allerede. Det er meget vigtigt at du styre dit liv. Du bør ikke misse vigtige opgavers deadlines. Det er dårligt at udsætte aktiviteter og opgaver. Du vil ende med at føle dig frustreret, det er helt sikkert. Det er vigtigt at være organiseret og handle nu. Din produktivitet vil blive påvirket en del. Ved at lære hvad det handler om vil du blive i stand til at håndtere det. At forstår hvad det handler om er et godt udgangspunkt. Dine negative følelser vil …

Overspringshandlinger og udsættermentalitet

Det er tid til at gå til bekendelse. Hvor mange gange i dit liv har du udskudt dine pligter til et senere tidspunkt? Hvor mange gange har du misset en deadline med virkelig vigtige ting? Hvor mange gange har du misset en god mulighed? Hvem siger: ”Undskyld jeg kan ikke tælle hvor mange”?

Beskriver ovenstående præcis det du altid gør? Og er denne opførsel med til at hæmme din produktion? Har det ikke en grund? Forsinker det altid ting? Du ved at det du gør, er en adfærd der kaldes “overspringshandlinger / udsættelser mentalitet” af psykologer? En overspringshandling er defineret som: …